2,635.880.03% 2,983.42-0.31% 3,318.18-0.27% 39.57-0.28% 382.09-0.03% 2.330% 1,970.380.08%

Нэвтрэх

Байгууллага Бүтээгдэхүүн Хугацаа Хүү

Та доорх зээлийн төрлөөс сонголтоо хийж хүсэлтээ илгээнэ үү

Таны 20 сая төгрөг доторх хүсэлтэд 30 минутад, 20 саяаас дээш зээлийн хүсэлтэд 1 цагийн дотор гар утсанд тань зээл олгох эсэх шийдвэрийг илгээх болно.
Хэрэглээний зээл 7 хоног - 3 жил 2.5% - 2.5%
Эко авто машины зээл 7 хоног - 6 сар 2.5% - 2.5%
Унаад явдаг авто машины зээл 7 хоног - 6 сар 2.5% - 2.5%
Бизнесийн зээл 7 хоног - 3 жил 2.5% - 2.5%
Хашаа байшингийн зээл 7 хоног - 3 жил 2.5% - 2.5%
Орон сууц барьцаалсан зээл 7 хоног - 3 жил 2.5% - 2.5%